Tjänster

Utifrån Era önskemål paketerar vi våra tjänster tillsammans med Er. Vi kan med vår erfarenhet bidra till Ert företags utveckling. 

Löpande redovisning, moms redovisning, månadsrapportering, lönehantering, intrastat redovisning m.m. 
Vi erbjuder även outsorcing av mindre företags ekonomiavdelning. 
Dessa tjänster utförs med digitala arbetssätt, för att så effektivt som möjligt hantera flöden inom redovisning/ekonomi. 

tjanster-01

Vi tillhandahåller tjänster inom främst följande områden:

tjanster-01

Rådgivning

Vi hjälper Er med råd och anvisningar beträffande nedan områden, därutöver så är vi uppdaterade beträffande regler, aktuella bestämmelser inom redovisning och upprättande av bokslut.

Bokslut

Här utför vi traditionella tjänster och hjälper Er med upprättande av period och årsbokslut samt deklarationer, men med fokus på framtidsfrågor och ekonomisk planering.

tjanster-02
tjanster-03

Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser och är väl insatta i de viktiga stegen i processerna, när företag skall säljas eller köpas. Vi kan representera endera parten fullt ut från start till mål.

 

Företagsvärderingar

Vi är väl insatta i de olika modeller som tillämpas i teorin och i praktiken, för att åsätta företag affärsmässiga värden.

 

tjanster-04
tjanster-05

Ekonomisk planering, kalkylering, lönsamhetsanalyser

Vi anser att detta är en av de viktigaste delarna, där företagen behöver hjälp med den långsiktiga planeringen bl.a annat för att optimera skattekostnader. Ur ett ägarperspektiv är det ofta nödvändigt att fastställa en målsättning och tydlig målbild med företagandet, vilket vi har lång erfarenhet av. Vi biträder även med lönsamhetsanalyser, finansieringsfrågor, budgetar m.m. Vi har lång erfarenhet av kalkylering och genomför periodvis utbildningar inom kalkylering.

 

Företagsledarkonsultationer

Vi biträder företagen med råd och underlag för viktiga beslut som gäller företagets framtid. Vi nyttjar vår långa erfarenhet från i stort sett alla branscher inom företagandet, som kan överföras till respektive bolag. Vår erfarenhet är att många frågeställningar är gemensamma för olika branscher.

Affärsutveckling: Kan ses som en gemensam beteckning för att skapa goda förutsättningar, genom planering, att företaget utvecklas i en positiv riktning. Vi kan med vår samlade erfarenhet bidra med många olika affärsmodeller som kan anpassas efter företagets enskilda behov.

Att anlita Företagsbyråns kompetens innebär att Ni tar del av vår gedigna erfarenhet. Vi löser Dina problem fullt ut och lägger gärna ner lite extra energi för att få ut det allra bästa resultatet. Behövs specialistkompetens, har vi i vårt nätverk tillgång till detta.
Vi samarbetar med Advokater, skattejurister, Revisorer
Vi har goda kontakter med de flesta Banker.

 

tjanster-02
tjanster-06

Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser och är väl insatta i de viktiga stegen i processerna, när företag skall säljas eller köpas. Vi kan representera endera parten fullt ut från start till mål.

Styrelseuppdrag

Thomas Persson , för närvarande styrelsemedlem i 1 bolag och styrelseordförande för 10 talet bolag inom olika branscher. 
Adjungerad styrelsemedlem kan vara en bra början innan tillträde som formell styrelsemedlem. Då får båda parter möjlighet att lära känna varann och hitta gemensamma värderingsgrunder och strategier för verksamheten. 

tjanster-02

Kontakta oss

2 + 15 =

Kontakt

Telefon

070-539 33 99

E-post

tp@fbn.se

Adress

Varvsgatan 47, 972 33 Luleå