Auktoriserade redovisnings­konsulter

Vi har av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) erhållit auktorisation som auktoriserade redovisningskonsulter, vilket innebär att du som kund kan känna trygghet att lämna uppdrag till oss.

foretag-01

Auktoriserade redovisningskonsulter besitter en gedigen teoretisk och praktisk kompetens.

Auktoriserade redovisningskonsulter står under till syn av SRFs diciplinnämnd och har kravet på sig att ha hög yrkesetik och följa ”God redovisningsbyråsed”.

Det krävs flera års praktisk yrkeserfarenhet som redovisningskonsult, att man har god basutbildning och att man fortlöpande genomgår aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning. Dessutom måste varje konsult teckna en ansvarsförsäkring till skydd för sina klienter.

Kontakta oss

15 + 8 =

Kontakt

Telefon

070-539 33 99

E-post

tp@fbn.se

Adress

Varvsgatan 47, 972 33 Luleå