Företagsbyråns affärsidé

Att tillhandahålla rådgivning och redovisningstjänster till fåmansföretag med en flexibel och kostnadseffektiv organisation.
Om FöretagsbyrånKontakta oss

Vi hjälper dig med

Företagsbyråns affärsidé är att tillhandahålla rådgivning och redovisningstjänster till fåmansföretag med en flexibel och kostnadseffektiv organisation.

Bokslut och Skatter

Ekonomisk planering

Företagsledarkonsultationer

Företagsöverlåtelser

Kalkylering

Affärsutveckling

Företagsvärderingar

Lönsamhetsanalyser

Bollplank för företagsledningar

Vi är

  • Inriktade på att förbättra långsiktigheten i kundföretagen, och därmed lyfta fram de strategiska frågeställningarna.
  • Inriktade på att förbättra ekonomisk uppföljning och analys.
  • Framtidsorienterade.
  • Oberoende vid rådgivning.

Kontakta oss

10 + 14 =

Kontakt

Telefon

070-539 33 99

E-post

tp@fbn.se

Adress

Varvsgatan 47, 972 33 Luleå