Totalengagemang

engagemang-01

Totalengagemang för kunden innebär för oss:

  • Aktuell ekonomisk rapportering
  • Kontroll av resultat och ställning
  • Förslag på förbättringar och förändringar
  • Bättre möjligheter till kostnadsreduktioner
  • Effektivitetsvinster
  • Rationella rutiner/affärsprocesser
  • Planering av ägaruttag
  • Minimering av skattekostnad
  • Diskussionspartner för ägare och företagsledning
  • Bättre beslutsunderlag, snabbare beslut

Kontakta oss

13 + 5 =

Kontakt

Telefon

070-539 33 99

E-post

tp@fbn.se

Adress

Varvsgatan 47, 972 33 Luleå